Innovatiebeleid niet alleen industrie richten

Ben Dankbaar noemt het innovatiebeleid onzin (Opiniepagina, 30 december). Hij stelt dat innovatiebeleid zich op de industrie moet richten omdat „financiële innovatie een kwestie is van bellen blazen”. Waarom? Van de hypotheekbubbel kun je beweren dat deze is versterkt door financiële innovaties. Maar om daarmee alle financiële innovatie als bellenblazerij te kwalificeren is onzinnig. Of wil Dankbaar soms beweren dat leasing, aansprakelijkheidsverzekeringen en papiergeld geen economische waarde hebben?

Tevens laat Dankbaar na te vertellen waarom het nu juist de industrie is waarvan wij het economische heil mogen verwachten. „Zonder industrie is er evenwel geen technologie en zonder technologie geen oplossingen”, zo stelt hij. Me dunkt dat er, behalve de industrie, veel meer partijen bezig zijn met technologieontwikkeling, zoals ingenieurs, universiteiten of farmaceutische bedrijven.

Of zou Dankbaar bedoelen dat innovaties vooral hun toepassing vinden in de industrie? Maar hoe verklaart hij dan de innovaties in de bouw, retail, landbouw of telecom?

Dankbaar vindt dat bedrijven die innovatiesteun ontvangen, moeten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. „De politiek mag voorkeuren uitspreken voor of tegen specifieke technische oplossingen.” Alsof die bedrijven het al niet moeilijk genoeg hebben!

Paul Rotering

Wassenaar

    • Paul Rotering