In elk dorp een bakkerijtje naar Marssumer model

Nederland, Marssum, 05-01-2012 Bakkerij 'De B™lekoer' (Fr. voor broodmand) in Marssum. Vanuit een houten schuur op haar erf verkoopt Klaske Giesing brood en koek. Foto: Laurens Aaij

Op het erf van de familie Giesing in het Friese Marssum (circa 1.100 inwoners) staat een houten gebouwtje. Sinds ruim vijf jaar is hier Bakkerij De Bôlekoer gevestigd. Boven de open vrieskist staat: ‘Twee broden + 1 gratis. Alleen deze week.’

Eigenaresse Klaske Giesing (59) staat elke ochtend van half negen tot twaalf uur achter de toonbank. Ook op het eind van de middag is ze een uurtje open. „Ik moet het van de Marssumers hebben, op drie kilometer afstand zit de Lidl in Leeuwarden. Maar iemand die voor kwaliteit gaat, komt hier.”

In 2004 sloot de laatste bakkerswinkel in Marssum zijn deuren. De supermarkt was al weg. De dorpelingen wilden toch weer een bakker, zo bleek uit de enquête die de vereniging van Dorpsbelang liet uitvoeren. Maar hoe en waar?

Samen met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) – die bewoners begeleidt bij de verbetering van de leefbaarheid in buurt of wijk – werd een oplossing gezocht.

Met subsidies van de KNHM, de provincie Fryslân en de gemeente Menaldumadeel werd het houten gebouwtje (circa 30 vierkante meter) voor ongeveer 7.000 euro neergezet. Bewust werd er gekozen voor een plek tegenover de plaatselijke slagerij.

Met gemeenschapsgeld werd geïnvesteerd op private grond. Bijzonder, stelt voorzitter Geert Verf van Dorpsbelang, die van een „succesverhaal” spreekt. „Het is ons gelukt een wij-gevoel te creëren. Vrijwilligers uit het dorp legden zelf de riolering van de winkel aan en doen nu het onderhoud.”

Giesing betaalt geen huur, alleen de elektriciteitskosten. Het brood en de koeken worden gebakken en gebracht door bakkerij Sijbesma uit het nabijgelegen dorp Boksum.

Het eerste jaar liep het storm. Vorig jaar draaide ze ook goed, toen er televisieopnamen waren in het nabijgelegen Poptaslot voor de serie Rembrandt en de filmploeg dagelijks broodjes kocht. Nu is de omzet vrij stabiel.

Op deze donderdagochtend verkocht ze zo’n 35 broden. Harriët de Vries haalt vlak voor sluitingstijd nog een zak puntjes. “Ik kom hier af en toe. Vooral voor oudere mensen is het mooi dat de winkel hier is.”

Volgens Geert Verf van Dorpsbelang kan het Marssumer model in elk dorp worden opgezet. „Je moet er als vereniging van Dorpsbelang dan wel verantwoordelijkheid voor willen dragen. Maar deze winkel is er over vijf jaar nog steeds.”