DNB geeft dubieus advies

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in haar bulletin dat de woningmarkt thans gunstig is voor starters wegens gedaalde woningprijzen en een relatief lage rente (NRC Handelsblad, 29 december). Een verkapt en dubieus koopadvies.

Wat de DNB niet zegt is dat er een gerede kans is dat de woningprijzen nog verder zullen dalen. Velen menen dat de hypotheekrente te hoog is wegens gebrek aan concurrentie tussen de hypotheekaanbieders en hun geringe animo om hypothecaire leningen te verstrekken.

Nadat bij DNB bekend was dat Icesave zich niet aan de gestelde voorwaarden hield en zich daar ook niet aan wilde houden, hield DNB vier maanden de kaken op elkaar. En toen was Icesave failliet. DNB zwijgt wanneer zij spreken moet en spreekt wanneer zij zwijgen moet.

W.W. Mensink

Wehe den Hoorn.

    • W.W. Mensink
    • Wehe den Hoorn