Brits debat over euthanasie laait op na rapport

In het Verenigd Koninkrijk is het debat over euthanasie vanochtend opnieuw opgelaaid, na de publicatie van een rapport dat belangrijke taboes doorbreekt. In het rapport adviseert de Commission on Assisted Dying, een onafhankelijke adviesgroep, dat iemand die binnen twaalf maanden zal sterven en beslissingsbekwaam is, moet kunnen vragen om hulp bij zelfdoding.

Nu is hulp bij zelfdoding verboden en staat er veertien jaar celstraf op. Maar helpers worden niet aangeklaagd als ze uit barmhartigheid handelden, zo bepaalde de openbaar aanklager twee jaar geleden. Het gevolg is dat meer dan honderd Britten de afgelopen jaren naar Zwitserland gingen, waar hulp bij zelfdoding wel is toegestaan zolang de helper niet handelt uit eigenbelang.

De huidige situatie is onduidelijk, zorgt voor onnodig verdriet bij betrokkenen en hun familie, en legt een last bij de politie en openbaar aanklagers, vindt de Commissie. Hulp bij zelfdoding is „een amateuristische activiteit”, waardoor misbruik kan plaatsvinden.

De commissie, onder leiding van jurist en oud-minister Falconer, stelt voor dat er een strikt juridisch kader moet komen met strenge criteria om te bepalen wie in aanmerking komt voor euthanasie. Twee artsen zouden moeten toetsen of de patiënt aan de criteria voldoet. Om aan te tonen dat de zelfdoding uit vrije wil gebeurt, moet de patiënt zelf een dodelijk medicijn innemen. In Nederland mag een arts daarbij helpen. Het zijn voor de Britten verregaande voorstellen. Discussies over doodgaan en levensbeëindiging zijn nog altijd taboe.

Het rapport werd opgesteld in opdracht van de campagnegroep Dignity in Dying, en werd gefinancierd door de schrijver Terry Pratchet, die aan Alzheimer lijdt. Daardoor wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de commissie. Onder meer de British Medical Association weigerde mee te doen aan het onderzoek. Een van de elf commissieleden, Kanunnik Woodward distantieerde zich van de conclusies.

Dignity in Dying probeert al jaren de wet te veranderen, maar stuit op het Hogerhuis waar met name Conservatieve leden en bisschoppen verandering tegenhouden. In 2006 werd een wetswijziging met 148 tegen 100 stemmen tegengehouden. De regering-Cameron zegt dat er geen plannen zijn voor wetswijziging.