Blokkade van Verhagen als CDA-leider

CDA-voorzitter Ruth Peetoom heeft eind vorig jaar verhinderd dat Maxime Verhagen partijleider zou worden. De Eerste Kamerfractie van de partij, onder leiding van Elco Brinkman, heeft officieel gevraagd vicepremier Verhagen voor te dragen.

Peetoom weigerde dit echter. Verhagen heeft zijn ambitie nooit hardop geuit. Hij wilde echter wel partijleider worden, zeggen bronnen binnen de partijtop tegen deze krant. Peetoom ging niet in op het verzoek omdat zij vindt dat het CDA eerst zelf moet weten waar de partij voor staat. Pas daarna kan iemand gezocht worden om die nieuwe lijn uit te dragen.

Maxime Verhagen liet gisteren in een interview met weekblad Elsevier weten dat hij geen partijleider wil worden.

Naar nu blijkt heeft de Eerste Kamerfractie een opvallende rol gespeeld. Oktober vorig jaar stelde de fractie vast dat Verhagen de nieuwe leider moest worden en dat het CDA onnodig lijdt onder het gebrek aan een voorman. Sinds het vertrek van Balkenende als politiek leider is de positie vacant. Een aantal leden uit de senaatsfractie heeft partijvoorzitter Peetoom benaderd met het verzoek Verhagen aan te wijzen.

Officieel was steeds het breed uitgedragen standpunt in de partij dat „een nieuwe leider vanzelf opstaat, die wijs je niet aan”. Maxime Verhagen (minister van Economische Zaken), Ruth Peetoom en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma besturen de partij nu gedrieën.

Januari is een cruciale maand voor het CDA. Over twee weken maken drie commissies bekend hoe zij de partij organisatorisch maar vooral inhoudelijk willen vormgeven.

De functie ‘partijleider’ bestaat officieel niet binnen de partij. De lijsttrekker vervult die functie, en deze persoon wordt aangewezen door de leden op voordracht van het partijbestuur.

Verhagen wordt geen leider; straks zijn er twee CDA’s: pagina 6-7