Stellingen

Het niet begrijpen van de taal van een ander moet niet tot problemen in de communicatie leiden, maar tot de motivatie om de taal van de ander te leren.

Vera S. Munde

Rijkuniversiteit Groningen

Hoe meer we leren, hoe meer vragen ontstaan. Dit verklaart waarom ieder manuscript eindigt met de conclusie dat vervolgonderzoek nodig is.

Kathelijne Bessems

Universiteit Maastricht