Nederlands kip heeft zo'n 1.111 cm 2

In de nu verboden legbatterijkooi heeft een kip 550cm2 ruimte: het grote witte kader hierboven. In de nieuwe minimum EU-norm, de ‘verrijkte kooi’, krijgt de kip 200 cm2 extra: dit witte kader komt erbij: totaal 750 cm2. Beide type eieren zijn te herkennen aan code 3 (het laatste cijfer van het getal dat op ieder ei gestempeld wordt). In Nederland leven veruit de meeste kippen in scharrelstallen, waarin ze vrij rondlopen. In Nederlandse scharrelstallen is per kip 1.111 cm2 beschikbaar: het formaat van de foto op deze pagina (eicode 2).

Vrije-uitloopeieren (code 1) worden gelegd door een kip die naast 1.111 cm2 binnenruimte ook 40.000 cm2 buitenruimte heeft. Een biologisch ei (code 0) komt van een kip met 1.666 cm2 binnenruimte en 40.000 cm2 buitenruimte, met grotendeels biologisch voer en een verbod op kappen of bijslijpen van de snavel.

Bijna alle Nederlandse pluimveehouders zijn over op stallen met scharrelkippen. Van de 1.126 kippenbedrijven hebben nog zo’n 25 bedrijven stallen met legbatterijen. Het gaat om zo’n twee miljoen kippen, op een totaal van 44 miljoen. Voor eind juni moet de stal aangepast zijn. De verrijkte kooien gelden in Europa nu als ondergrens. In Nederland worden deze per 2021 verboden. Nederlandse supermarkten weren al sinds 2004 legbatterijeieren.

1.111cm 2 Zoveel ruimte heeft de scharrelkip

550cm 2 Zoveel ruimte had de legbatterijkip

200cm 2 Zoveel ruimte krijgt de kip er nu bij