Die Erik en Joppie van Samsom gaan naar de SP

Diederik Samsom signaleert dat de PvdA-kiezer de directeur in de zorg ziet gaan met vier ton per jaar en ziet hierin een verklaring voor het verlies van deze kiezer (Opinie, 2 januari). Deze kiezer kan mijns inziens heel goed het onderscheid maken tussen dit verschijnsel en de partijpolitiek. Wat deze kiezer niet snapt, is dat partijprominenten als Wouter Bos met naar schatting datzelfde bedrag ervandoor gaan, verdiend aan diezelfde zorg en op deeltijdbasis.

Het mag procedureel een correct salaris zijn, maar in de morele beleving valt de balans heel anders uit. Het is maar een van de vele voorbeelden. De linkse Erik en Joppie van Samsom gaan wel naar de SP.

Alfred Gils

Eindhoven

    • Alfred Gils