The Birds van Hitchcock werden gek door vergif

Zwermen kamikazevogels maakten op 18 augustus 1961 de dienst uit in het kuststadje Capitola in Californië. Even was geen mens, gebouw of auto meer veilig. Alfred Hitchcock baseerde zijn thriller The Birds uit 1963 op het voorval. En ook in die film stopte de aanval even zo abrupt als hij begon. De oorzaak van die massale gekte onder de zeevogels lijkt nu gevonden. In een publicatie in Nature Geoscience wijst een team van mariene biologen het toxine producerende diatoom Pseudo-nitzschia aan als boosdoener. De maaginhoud van destijds na de aanval verzamelde bevroren vogels is onderzocht. De algen waren in hoge mate vergiftigd met het schadelijke diatoom, dat kortsluiting heeft veroorzaakt in de vogelbreinen. Waarschijnlijk kwam het uit lekkende beerputten die in de jaren vijftig in die regio zijn geplaatst. (NRC)