Renteaftrek kan minder

Voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek circuleren diverse varianten. Waarom geen variant met een vermogenstoets? De overheid gebruikt deze toets voor het recht op bijstand of huurtoeslag. Als iemand genoeg geld heeft, hoeft de overheid niet te helpen. Voor de hypotheekrenteaftrek zou hetzelfde kunnen gelden. Neem het vermogen in box 3 en trek daar de hypotheek van af.

Als het resultaat positief is, dan geen aftrek. Als het resultaat negatief is, dan geldt dat als aftrek (uiteraard niet hoger dan het hypotheekbedrag). Over de wijze van invoering valt te twisten, maar tegen het principe kan moeilijk bezwaar bestaan. Bovendien wordt de oorspronkelijke doelstelling, ‘bevorderen van het eigenwoningbezit’, weer opgepoetst.

Klaas van der Heide

Breda

    • Klaas van der Heide