Een rustige nacht

‘Hoe was de jaarwisseling bij jullie thuis?” vroeg een familielid.

„Betrekkelijk rustig”, zei ik, „er waren nauwelijks meer incidenten dan het jaar ervoor. Eerst sloeg ik mijn vrouw het ziekenhuis in omdat ze een paar irritante opmerkingen had gemaakt, daarna stak ik de kat in brand en gooide hem door het raam naar buiten en vervolgens molesteerde ik hooguit twee, drie agenten die kwamen informeren wat er aan de hand was.”

„Dus eigenlijk viel het reuze mee?”

„Dat mag je wel stellen.”

„Je kunt het één op één vergelijken met de situatie in heel Nederland tijdens de jaarwisseling?”

„Zeker. Ik kon me helemaal herkennen in de tevredenheid van de Haagse burgemeester Van Aartsen die in het NOS-Journaal over de 47 in brand gestoken auto’s in zijn gemeente glunderend zei: ‘Ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar, maar stúkken en stúkken minder dan in 2007 en 2008, we moeten het ook allemaal niet overdrijven, het was een zeer… eigenlijk een rustige nacht.”

„Jawel”, wierp het familielid, berucht om zijn eigenwijsheid, tegen, „maar je vrouw mishandelen en je kat vermoorden, dat vind ik toch nogal wat.”

„In 2007 heb ik mijn vrouw bij de jaarwisseling nog bijna gewúrgd en toen de hulpverleners tussenbeide kwamen, begon ik met molotovcocktails te gooien. In 2008 moest ze naar de Eerste Hulp met een arsenicumvergiftiging. Dit jaar waren het, goed beschouwd, niet meer dan een paar schaafwonden – al met al stúkken en stúkken minder dus. Wat je noemt een zeer… eigenlijk een rustige nacht.”

„Allemaal tot je dienst”, zeurde het familielid door, „maar ook in jouw verhaal valt me op dat je enkele agenten belaagde. Dat is toch niet goed te praten?”

„Niet helemaal, maar ook hier moet je kijken naar de context van het verleden en de graduatie, oftewel: was er een toename van het geweld? Welnu, die was er feitelijk niet. Ik kan me jaarwisselingen herinneren waarin ik wel tien of meer politiemensen c.q. hulpverleners naar het leven stond met stiletto’s tot en met zelfgemaakte bommen. Zo sprak je het ook af met de andere jongens: we gaan hulpverlenertjerammen. En kijk nú eens: ik heb me alleen maar verweerd tegen een paar agenten die zich ermee bemoeiden toen ik mijn vrouw tot de orde riep.”

„Je wilt zeggen: we moeten niet overdrijven?”

„Precies. Het gaat om de menselijke maat. Wat is nou 10 miljoen euro schade in zo’n dichtbevolkt land?”

„Dus als ik het mag samenvatten”, zei het familielid dat in zijn vrije tijd graag een beetje journalistje speelt, „dan ben jij helemaal niet ongerust, noch over je persoonlijke, noch over de landelijke situatie?”

„Ik zie relatieve vooruitgang, kerel. Waar hebben we het nou precies over? Er zijn tijdens deze jaarwisseling hooguit 8.500 incidenten geweest, waarbij slechts 110 hulpverleners klappen kregen – maar vijf méér dan vorig jaar! Dan mogen we toch wel, samen met burgemeester Van Aartsen en een aantal regionale kranten, van een rustige jaarwisseling spreken?”

„Maar in Hilversum was volgens burgemeester Broertjes bijna een ramp met vuurwerk gebeurd.”

„Allemaal overdrijvingen door sommige media. Hilversum is een mediadorp en Broertjes is afkomstig van nota bene de Volkskrant.”

„Waar ga jij volgend jaar Oud en Nieuw vieren?”

„Wat denk je? Heeft Den Haag me niet nodig? 47 verbrande auto’s maar – er mag daar best een beetje leven in de brouwerij komen.”

    • Frits Abrahams