denkbeeld

„Al het voortreffelijke is even moeilijk als zeldzaam” schreef Spinoza (1632-1677). De foto is van Onno Hoekstra uit Sainte-Maxime, Frankrijk.

Heb je een foto bij het citaat? Mail je foto, met naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Spinoza’