Blijf misstanden melden

Op de Opiniepagina van 17 december adviseren diverse auteurs ambtenaren geen meldingen meer te doen van misstanden, omdat door de mogelijkheid van een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) de vertrouwelijkheid niet kan worden gegarandeerd. Dit zou volgen uit een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van een WOB-verzoek van het Haarlems Dagblad om inzicht te krijgen in meldingen bij de gemeente Haarlemmermeer.

Ik deel met de auteurs de zorg voor de veiligheid van melders. Zonder vertrouwelijkheid kan niet worden verwacht dat ambtenaren misstanden melden. Alleen klopt het geschetste beeld niet. De WOB biedt wel degelijk mogelijkheden voor bescherming van melders.

De rechterlijke procedure ging erover of de gemeente kon volstaan met alleen het verstrekken van een overzicht. Dit was volgens vaste rechtspraak onvoldoende. Dat ook meldpunten van misstanden van overheidsorganisaties ‘WOB-baar’ zijn, betekent nog niet dat ‘alles op straat’ ligt. De WOB biedt ruimte om informatie achterwege te laten die bijvoorbeeld herleidbaar is tot melders. De suggestie dat alle vertrouwelijke informatie moet worden geopenbaard, is onjuist.

De oproep om misstanden niet meer te melden, is onwenselijk. Je kunt beter overheidsorganisaties goed informeren. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) komt met een leidraad voor omgang met WOB-verzoeken.

Marijn Zweegers

Hoofd BIOS bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel in Den Haag

    • Marijn Zweegers