Bedenk ook eens wat je wilt van de patiënten

Het artikel van Miquel Ekkelenkamp (Opinie & Debat, 24 december) stelt terecht: „Bedenk eens wat je wilt van de huisartsen.” Een mogelijke tegenvraag luidt: verwachten we niet te veel van de patiënt?

De patiënt is mondig. Hij is bewust van wie hij is als zieke, maar ziekte maakt mensen kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid willen we liever ontkennen. We hebben van onszelf het beeld als een sterk en volwassen mens dat eigen keuzes maakt. Hierin past het paternalistische zorgmodel niet. Daarom bezigen huisartsen een overlegmodel. Sommige patiënten hebben een geruststellend advies nodig. Anderen willen nieuwe medicatie bespreken. De huisarts zal samen met de patiënt ontdekken wat de goede behandeling is. Daarom is kennis van de context van de patiënt van belang.

Commercieel denken als oplossing voor de kosten is een gruwel. De patiënt moet gaan ‘shoppen’ voor palliatieve zorg of diabeteszorg en wordt versnipperd in ziekten om navenant meer omzet te genereren.

Kan de huisarts goedkoper? Op dit moment is bijna elke gedeclareerde minuut directe zorg aan de patiënt. Kort men op geld, dan kort men de zorg. Deze zal verschuiven naar het ziekenhuis.

Mischa Hardieck

Huisarts, Stadskanaal

Rudolf Oosterdijk

Predikant, Haren

    • Rudolf Oosterdijk
    • Mischa Hardieck