Stijging pensioenpremies 2012 zet cao-onderhandelingen onder druk

De pensioenpremies stijgen dit jaar in veel sectoren met één tot twee procentpunt. Dit heeft gevolgen voor de talrijke cao-onderhandelingen die eraan zitten te komen.

De Volkskrant inventariseerde de premies voor 2012. “Werkgevers zullen zeggen dat de ruimte voor loonsverhogingen miniem is omdat de loonkosten al zijn gestegen”, verwacht Leon Mooijman van werkgeversorganisatie AWVN.

In de vleesverwerkende industrie stijgen de premies het meest, met ruim vijf procentpunt naar 24,2 procent. De werkgevers klagen al jaren over de in hun ogen hoge pensioenkosten. De premies zijn het afgelopen decennium verdubbeld naar zo’n 25 miljard euro. De toename is vooral het gevolg van de lage rente.

In het pensioenakkoord waarover de werkgevers in juni overeenstemming bereikten met de vakbonden en de regering staat dat de premies op hetzelfde niveau blijven. Maar omdat het akkoord nog niet is ingevoerd, kunnen de werkgevers de verhoging niet tegenhouden. “Hoewel veel is gesproken over de noodzaak de premies te stabiliseren, zullen de loonkosten in veel sectoren stijgen’, zegt Mooijman.