Oproep om missie in Syrië te staken

Een adviesorgaan van de Arabische Liga heeft gisteren bepleit de waarnemersmissie van de organisatie in Syrië met onmiddellijke ingang te staken. Volgens het 88 leden tellende Arabische Parlement, dat het bestuur van de Liga adviseert, draagt de missie niet bij tot een afname van het geweld.

Sinds de komst van de eerste waarnemers begin vorige week zijn volgens de meeste schattingen al ruim 200 mensen gedood bij confrontaties tussen troepen van president Bashar al-Assad en de oppositie tegen zijn bewind. Ook gisteren vielen volgens oppositiekringen weer acht doden, onder meer in de voorstad Daria bij Damascus, toen militairen het vuur openden op demonstranten.

„Dit geeft het Syrische bewind Arabische rugdekking voor voortzetting van zijn onmenselijke daden onder de ogen en de oren van de Arabische Liga”, aldus Ali al-Salem, voorzitter van het Arabische Parlement.

De waarnemers worden geacht te checken in hoeverre Syrië zich houdt aan een vredesplan van de Liga. Dit voorziet in een terugtrekking van de troepen en zware wapens uit de steden, de vrijlating van duizenden opgepakte burgers en het op gang brengen van een dialoog.

Niets wijst er vooralsnog op dat het Syrische bewind, dat zich door de massale demonstraties in zijn voortbestaan ziet bedreigd, hiermee een serieus begin wil maken.

Wel heeft de aanwezigheid van enige tientallen waarnemers nog meer mensen aangemoedigd de straat op te gaan. Afgelopen vrijdag namen honderdduizenden mensen deel aan demonstraties. Ali al-Salem zei te vrezen dat de aanwezigheid van de waarnemers eerder bijdraagt tot escalatie van de situatie.

Aanstaande donderdag zou een nieuwe groep waarnemers moeten vertrekken naar Syrië. De eerste groep heeft ook kritiek uitgelokt doordat de Soedanese delegatievoorzitter, generaal Mohammed al-Dabi, in eerste instantie de indruk wekte dat het allemaal nogal meeviel met het geweld in onder meer de stad Homs.

Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds het uitbreken van de onrust in Syrië in maart al meer dan 5.000 mensen omgekomen. (AFP, Reuters)