‘Landbouw Economisch Instituut haalt bewering Bleker onderuit’

Volgens het onderzoek van het LEI ging vier op de vijf hectare opgeofferde landbouwgrond niet naar 'de natuur'. Foto NRC / Maurice Boyer

Ruim 80 procent van de 85.000 hectare landbouwgrond die tussen 1996 en 2008 een andere bestemming kreeg, is gebruikt voor de bouw van woonwijken, bedrijventerreinen of verkeersknooppunten. Deze conclusie van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) staat haaks op die van staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker.

De CDA-man zou juist beweren dat er ‘geen hectare vruchtbare landbouwgrond meer wordt opgeofferd’, zo schrijft Trouw. De ochtendkrant liet het LEI cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek analyseren. Trouw concludeert op basis van dat onderzoek van het LEI iets heel anders dan Bleker, die zegt dat het natuurorganisaties zijn die vruchtbare grond van boeren inpikken.

Volgens het instituut werd de afgelopen jaren echter slechts 7.000 hectare landbouwgrond omgezet in natuur. 8.000 hectare werd gebruikt als waterberging.

De woordvoerder van staatssecretaris Bleker spreekt in een reactie tegen dat er meer landbouwgrond wordt opgeofferd aan natuur dan aan bebouwing. “In het kader van de bezuinigingen op het gebied van natuur pleit Bleker ervoor dat natuurorganisaties geen nieuwe (landbouw-)gronden meer aankopen, maar in plaats daarvan de gronden die zij bezitten inrichten als natuur.”