Kanttekening bij de reuring

Een levensgrote foto van Sylvie van der Vaart bleek een brug te ver. Op 16 november 2010, een dag na de herstart van de mediapagina’s in NRC Handelsblad, maakten we een vrolijke pagina over de opkomst van de vrouwenglossy. Iets te vrolijk, vonden veel lezers. Onder leiding van die mediagenieke Belg viel hun krant nu werkelijk ten prooi aan oppervlakkigheid, zo vreesden ze. Veel collega’s schrokken overigens ook van zoveel frivoliteit achterin het economiekatern.

Hopelijk hebben we u sindsdien kunnen geruststellen. Vrolijk en frivool willen we nog steeds graag zijn op de mediapagina’s, oppervlakkig allerminst. We nemen de media en hun maatschappelijke rol serieus. We signaleren interessante nieuwe producties, we duiden nieuwe ontwikkelingen. Speciale belangstelling hebben we voor wat er achter de schermen gebeurt. De onderliggende vraag is steeds: hoe werken de media? In de krant en op het web, bij SBS en bij de VPRO, in Nederland en in het buitenland.

Enkele grote thema’s laten zich voorspellen voor het komende jaar. Hilversum staat in het teken van de door de politiek opgelegde fusies: zes grote omroepen worden er drie, kleine omroepen haken aan. De keuzes zijn gemaakt, de uitvoering wacht. Voor de kijker zal er waarschijnlijk weinig veranderen, de fusies zijn goeddeels logistiek van aard. Behoud van eigen identiteit is immers heilig in het bolwerk van de verzuiling. Interessanter zijn de politieke schermutselingen rond de Hilversumse herschikking, vooral binnen de coalitie. VVD en PVV kunnen gemeen botsen met CDA-minister Van Bijsterveldt, bleek het afgelopen najaar.

De kranten gaan een onrustig jaar tegemoet. Uitgevers staan onder druk om geslonken inkomsten uit advertenties en abonnementen te compenseren met lagere kosten en andere inkomsten. Een aantal regionale titels zal verdwijnen, meer ontslagrondes zijn waarschijnlijk. Betalen voor nieuws online zal het komende jaar bij veel kranten worden ingevoerd. De discussie over het al dan niet verdwijnen van de avondkrant zullen we blijven volgen.

Op internet wordt – niet voor het eerst – de doorbraak van video-on-demand voorspeld, ondermeer door de komst van de Amerikaanse aanbieder Netflix. Computer en tv zullen steeds meer samengaan, de mogelijkheden om een eigen tv-menu samen te stellen zullen verder toenemen. Toch valt op dat veel mensen de voorkeur blijven geven aan een kant-en-klaar menu. Al was het maar om zich daar lekker aan te kunnen ergeren.

Veel zullen we in 2012 schrijven over de maatschappelijke rol van sociale media. Over de kwetsbare privacy van Facebookgebruikers bijvoorbeeld. Twitter werd het afgelopen jaar een onmisbare nieuwsbron, met dank aan de razendsnelle distributie. Het fenomeen ‘trending topic’ werd een hit, met de kanttekening dat Nederlanders als intensieve twitteraars relatief makkelijk mondiale ophef kunnen veroorzaken.

Reuring en relletjes horen bij media. Aan ons de taak om de opwinding op waarde te schatten.

Mark Duursma is chef Media

    • Mark Duursma