Gestraft voor te vroeg knallen

Jongeren die te vroeg vuurwerk afstaken, zijn daar op nieuwjaarsochtend direct voor gestraft. Want hoe sneller de taakstraf volgt op het delict, hoe effectiever. Dit jaar waren er tijdens Oud en Nieuw meer vernielingen en arrestaties dan vorig jaar, maar er was minder geweld en brandstichting.

pagina 10 en 11