Egypte verdedigt invallen bij ‘ instabiliteit ondersteunende’ ngo’s

Ngo´s of niet+ gisteren gingen Kopten en Christenen in Kairo de straat op voor een wake met kaarslicht om de doden van de revolutie op het Tahrirplein te herdenken. Foto Reuters / Amr Abdallah Dalsh

“Geen raid, geen huiszoeking en geen aanval.” De Egyptische minister van internationale samenwerking Faiza Aboul Naga zei gisteravond dat de invallen die donderdag bij de kantoren van ngo’s werden gedaan onderdeel zijn van een rechtmatig onderzoek.

Dit zou zich toespitsen op organisaties die ervan verdacht worden zonder vergunning actief te zijn in Egypte. De minister verwierp de term invallen.

“Het was een onderzoek. Er zijn buitenlandse civil society-groepen die aan de slag zijn gegaan zonder vergunning en dat is volledig tegen de wet.”

‘Ngo’s proberen publieke opinie te beïnvloeden’

Naga wees tevens op klachten van de Opperste Raad voor de Strijdkrachten en rechters dat ngo’s geld vanuit het buitenland hebben ontvangen. Dat geld zou vervolgens aangewend zijn om protesten en instabiliteit te ondersteunen en om ‘de publieke opinie op niet-vreedzame wijze te beïnvloeden’.

Volgens haar werd de beslissing om speciale commando-eenheden met volledige wapenrusting te sturen door de rechter genomen en niet door de Opperste Raad voor de Strijdkrachten of de regering. Bij de invallen werden de kantoren verzegeld, documenten doorzocht en medewerkers ondervraagd.

VS hameren op stop invallen

Rechtengroepen hebben de aantijgingen van Naga van de hand gewezen als een poging de hervormingsbeweging in een kwaad daglicht te stellen.

Zondag sprak de Amerikaanse minister van defensie, Leon Panetta, met het hoofd van de Opperste Raad voor de Strijdkrachten, veldmaarschalk Hussein Tantawi. Die verzekerde Panetta dat er geen invallen meer worden gedaan. Panetta benadrukte nog eens het belang dat de regering van president Barack Obama hecht aan de democratische overgang in het land en zei het besluit om geen invallen meer te doen te waarderen.

    • Jules Seegers