Becel

„Becel heeft het voor elkaar gekregen dat een zorgverzekeraar haar producten vergoedt, terwijl helemaal niet wetenschappelijk bewezen is dat ze werken”, zegt een boze Janneke Vreugdenhil (Zin, 29 december). Haar uitspraak kan niet onweersproken blijven.

Allereerst een nadere kwalificatie: de bedoelde vergoeding geldt alleen voor de cholesterolverlagende variant Becel pro.activ (met toegevoegde plantensterolen).

Het wetenschappelijk dossier beslaat drie meter internationale rapporten waarin zowel de veiligheid als de werkzaamheid van dit product onomstotelijk is aangetoond. In 2003 is dit dossier door de Nederlandse autoriteiten als overtuigend bewijs goedgekeurd en vervolgens ook door de betrokken autoriteiten in de EU. Deze zorgvuldige procedure heeft maar liefst tweeënhalf jaar in beslag genomen. Ook de gehanteerde claim ‘verlaagt actief cholesterol’ is door de EFSA (European Food Safety Authority) als één van de weinige aanvragen goedgekeurd.

Het is jammer om te zien dat de auteur op dit punt een journalistieke hoofdzonde begaat: het op basis van onjuiste informatie scherpe kritiek leveren en een bedrijf in een kwaad daglicht plaatsen. Erger nog, ze plaatst haar lezers op het verkeerde been. Hopelijk besluit de columnist, bij wijze van goed voornemen voor 2012, niet meer van deze praktijk gebruik te zullen maken.

Harry Jongeneelen

Voormalig directeur Externe Betrekkingen Unilever Foods

    • Harry Jongeneelen