Grootschalige actie schoonmakers op komst

De grootste schoonmakersactie in de Nederlandse geschiedenis is in aantocht, zo kondigt FNV Bondgenoten vandaag aan. Na vastgelopen cao-onderhandelingen beginnen schoonmakers deze week met protestacties.

Het cao-ultimatum van de schoonmakersbranche is vannacht om twaalf uur verstreken zonder dat er een akkoord is bereikt. Dit betekent dat er vanaf morgen wordt geprotesteerd. Donderdag volgt een grote actie in Amsterdam.

De bond wil onder andere bereiken dat schoonmakers bij ziekte altijd krijgen doorbetaald. Nu zijn de eerste 2 dagen dat een werknemer ziek is voor eigen rekening. Ook wil de bond dat nieuwe werknemers een opleiding krijgen, zoals volgens FNV is afgesproken.

Een schoonmaker meldt op de site van FNV dat de werknemers onder te grote druk worden gezet:

“Wij zullen niet alleen de schoonmaakbazen maar vooral de grote dure opdrachtgevers aanspreken. Ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang en verwachten wonderen voor onmogelijke lage prijzen. Ze hebben een schijnwereld gecreëerd waarin dezelfde kamer ieder jaar nog goedkoper schoongemaakt moet worden.”

Volgens werkgeversorganisatie OSB kost het eisenpakket van de bond 200 miljoen euro, wat neerkomt op een kostenstijging van twaalf procent. Zelf heeft de OSB een pakket aangeboden dat in totaal 3 procent kost, een investering van zo’n vijftig miljoen volgens de OSB.

De cao die vandaag afloopt, kwam in april 2010 tot stand na stakingen van negen weken. De branche is bereid nog grotere acties te ondernemen om gehoor te krijgen aan de eigen eisen.

    • Annemarie Coevert