Robotchirurgie staat ten onrechte ter discussie

In een recent rapport van het College van Zorgverzekeraars (CvZ) wordt het gebruik van de operatierobot voor de behandeling van prostaatkanker ter discussie gesteld. Er zou namelijk geen wetenschappelijk bewezen voordeel zijn van deze operatietechniek boven een ‘gewone’ kijkoperatie. Achmea gaat zelfs zo ver om meerkosten niet meer te willen vergoeden.

Ondanks de lange leercurve hebben kijkoperaties bewezen voordelen boven open operaties. Er is minder weefselschade en dus minder pijn en sneller herstel. Patiënten liggen hierdoor korter in het ziekenhuis en zijn sneller actief op het werk of in sociale netwerken. Het is intussen voldoende duidelijk dat de resultaten op gebied van snijdranden, impotentie en incontinentie met de robotoperatie niet onderdoen voor de resultaten van de open operatie of normale kijkoperatie.

Nadelen van normale kijkoperatietechniek, zoals 2D-beeld, bewegingsbeperkingen en een ongunstige ergonomische houding voor de operateur, zijn met de robot verleden tijd. Recente studies tonen dat urologen die de open operatie beheersen, significant sneller de robottechniek aanleren dan de normale kijkoperatie en sneller betere resultaten behalen op oncologisch en functioneel gebied.

In Nederland staan inmiddels zestien robotsystemen. Als er per robot twee urologen opereren en de 1.700 operaties gelijkmatig over alle systemen zouden worden verdeeld, opereert elke uroloog slechts ongeveer vijftig patiënten per jaar. De opbouw van ervaring gaat dan te traag.

Een nadeel van robotchirurgie is, zeker voor zorgverzekeraars, de kostprijs. Door het het aantal robotsystemen te beperken, kunnen de vaste kosten per ingreep beperkt blijven.

Centralisatie van robotchirurgie is goed voor de patiënt, de operateur en de zorgverzekeraar. Dat is beter dan het ontmoedigen ervan.

dr. B. Ph. (Bart) Schrier

Uroloog en docent robotchirurgie

J.R. (Jorg) Oddens

Uroloog en robot-operateur. Beiden zijn werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch

    • Dr. B. Ph. Schrier
    • J.R. Oddens