Open data

In het begin van zijn column stelt Martijn Katan (‘Het gevaar van open data’, Wetenschapsbijlage, 24 & 25 december) dat onderzoekers tegenwoordig gemaand worden ‘om hun complete ruwe gegevens zo snel mogelijk op internet te zetten’. In de rest van het betoog laat hij zien dat daaraan forse risico’s verbonden zijn, om te eindigen met ‘uitleveren van complete databestanden aan pr-bueaus nodigt uit tot misbruik’.

Daar zullen weinigen het mee oneens zijn. Alleen is dat het punt niet. Er zijn nauwelijks pleidooien om ruwe onderzoeksdata zo snel mogelijk op internet te zetten, zeker niet in de levenswetenschappen. Wel zijn er bijvoorbeeld steeds meer tijdschriften die eisen dat de data waarop de conclusies van een artikel gebaseerd zijn met het artikel mee gepubliceerd worden. Ook de door Katan vermelde eis van NWO dat data die het resultaat zijn van door hen gefinancierd onderzoek moeten worden opgeslagen in een betrouwbaar data-archief, zoals DANS, betekent zeker geen automatische openbaarmaking.

Kortom, het lopend debat over Open Data is genuanceerder dan de column van Katan doet voorkomen. Het leek mij goed daar op te wijzen, al heb ik hem met plezier gelezen.

Leo Waaijers

Rotterdam

    • Leo Waaijers