Hongarije legt kritiek EU en VS naast zich neer

Het Hongaarse parlement heeft gisteren een aantal omstreden wetsvoorstellen aangenomen, waartegen ernstig bezwaar was gemaakt door de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Nadat premier Orban ’s ochtends had gezegd dat „niemand kan interveniëren in het wetgevende proces in Hongarije” gingen de afgevaardigden van zijn partij Fidesz ’s middags akkoord.

Zo is de onafhankelijkheid van de centrale bank ingeperkt en het aantal religieuze overtuigingen dat financiële steun krijgt van de staat, beperkt tot veertien. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton had de godsdienstwet in een brief aan Orban sterk ontraden. Onder meer de moslimgemeenschap krijgt geen staatsgeld. Het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank protesteerden tegen de nieuwe bankregels, vastgelegd in de nieuwe grondwet die op 1 januari van kracht wordt.

Tegenstanders van Orban zien de maatregelen als nieuwe stap om, gebruikmakend van de tweederde meerderheid van zijn partij Fidesz, de zijn greep op de samenleving te versterken. Washington en Brussel hebben op diverse manieren zorg uitgesproken over de democratie in Hongarije. Fidesz versterkte ook zijn invloed op media en rechterlijke macht .

Een andere omstreden maatregel die werd aangenomen is een grondwetswijziging die de Socialistische Partij medeverantwoordelijk maakt voor „misdaden van het voorgaande regime”, de communisten. De socialisten hebben in 1994, 2002 en 2006 de verkiezingen gewonnen. „Wegens de personele banden die de continuïteit hebben gegarandeerd” met het communistische bewind is de socialistische partij medeverantwoordelijk voor de „misdaden” daarvan, zo staat in de nieuwe grondwet.

De communistische misdaden worden gespecificeerd: „Onderdrukking van de jonge Hongaarse democratie na het einde van de Tweede Wereldoorlog met Sovjet-steun, het vermoorden van burgers, het in de schulden steken van de natie, dwangarbeid en marteling van burgers, discriminatie van personen op basis van hun afkomst of hun politieke overtuiging, het bespioneren van hun privélevens.”

Volgens de nieuwe bankregels kan de premier twee vicegouverneurs van de centrale bank benoemen. Bovendien wordt de bank minder autonoom bij vaststelling van rentetarieven. Gouverneur Andras Simor is de afgelopen maanden herhaaldelijk in aanvaring gekomen met Orban.

Orban legde ’s ochtends de kritiek van EU, IMF, ECB en VS bij voorbaat naast zich neer. Over de nieuwe bankregels zei hij: „Het is een Europese mode dat de centrale bank een bijna heilige mate van onafhankelijkheid moet hebben.” (Reuters, AFP)