2012: einde van de legbatterij enz.

Wat verandert er vanaf morgen? Rijksmonumenten mogen jonger dan vijftig zijn, gastouders moeten een diploma halen. De postzegels worden duurder en er komt een nieuw model verkeersbon.

Taakstraf

Wie wordt veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, kan geen taakstraf meer krijgen. Taakstraffen zijn er alleen nog voor lichte strafbare feiten.

Adoptiekosten

Adoptiefouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen van 3.700 euro, bij ‘interlandelijke adopties’ die tot stand komen of zijn gekomen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013. De uitkering wordt gedaan door het Agentschap SZW.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten hoeven niet meer minimaal vijftig jaar oud te zijn. Tegelijk kunnen burgers geen verzoeken meer doen om objecten tot rijksmonument te maken. Wel kunnen zij via de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een suggestie voor bescherming doen.

Gastouders

Gastouders in de kinderopvang moeten een diploma hebben. Een zogeheten Ervaringscertificaat is niet meer voldoende.

Kilometerstanden

Kilometerstanden van auto's worden voortaan geregistreerd door de RDW. Ze neemt die dienst over van de Nationale Auto Pas. De registratie moet fraude met kilometerstanden bij tweedehands auto’s voorkomen. De autobranche moet de kilometerstanden doorgeven aan de RDW, niet alleen bij de APK-keuring maar ook bijvoorbeeld bij onderhoud, dure reparaties en wijzigingen van tenaamstelling. Fraude met kilometerstanden wordt later in 2012 strafbaar.

Nieuwe verkeersbon

De politie gebruikt na een verkeersovertreding een nieuw model bon. Veel korpsen gebruikten de nieuwe zogeheten combibon al, maar op 1 januari is deze verplicht.

Het nieuwe pinnen

In elke winkel mag pinnen alleen nog op de nieuwe manier, dus met chip in plaats van met magneetstrip. Dit is veiliger, want het maakt skimmen onmogelijk. Alleen bij hoge uitzondering krijgen winkeliers nog toestemming de oude magneetstriplezer te gebruiken.

Goed gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) kunnen voortaan elektronisch worden aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Erfdienstbaarheid

Heeft u buren die al jarenlang van uw erf gebruikmaken, en bestaan daar geen afspraken over? Dan wordt het tijd snel iets op papier te zetten. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat twintig jaar, en dat is precies de termijn die geldt voor een zogeheten ‘bevrijdende verjaring’. Wie gebruikmaakt van een recht van overpad zonder er afspraken over te hebben gemaakt, kan na twintig jaar dit recht claimen.

Gemeentelijke herindeling

Het aantal gemeenten daalt van 418 naar 415. Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (Noord-Holland) gaan samen in de nieuwe gemeente Hollands Kroon.

Alarm op mobieltje

Het alarmeringsnetwerk NL-Alert moet in de loop van dit jaar in drie veiligheidsregio’s actief worden. Eigenlijk had het al in 2011 moeten beginnen. Met NL-Alert kan de overheid mensen snel waarschuwen bij een ramp. Het werkt via cell broadcasting, een soort sms’jes die naar iedere bezitter van een gsm in een bepaald gebied gestuurd worden. Aanmelden daarvoor hoeft niet. Maar de telefooninstellingen moeten er wel voor worden aangepast.

Kind en paspoort

Het jeugdtarief voor de nationale identiteitskaart vervalt. Daardoor gaan jongeren meer voor de kaart betalen. Ook mogen kinderen vanaf 26 juni niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van hun ouders. Ze moeten op reis een eigen identiteitskaart of paspoort hebben.

Reclame-e-mail

De reclamecode voor reclame-e-mails is veranderd. Dat betekent onder meer dat zenders van nieuwsbrieven geen ‘no reply’-adres meer mogen gebruiken in het antwoordveld van de e-mail. Ontvangers moeten zich kosteloos, eenvoudig en gratis kunnen afmelden. Klagen over e-mailreclame kan bij de OPTA en de Reclame Code Commissie.

Postzegels

Brieven en kaarten versturen wordt duurder. De prijs voor brieven gaat omhoog van 46 naar 50 cent.

Cyberveiligheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) begint met zijn werkzaamheden. Hier kunnen overheid en bedrijven kennis uitwisselen over digitale gevaren, zoals cyberspionage, -criminaliteit en -terrorisme.

Diploma’s

Er komt een landelijk diplomaregister, waarin werkgevers kunnen nagaan of diploma’s van bijvoorbeeld sollicitanten echt zijn. Hiervoor is wel toestemming nodig van de sollicitant.

Segways

Segways (en andere zogeheten zelfbalancerende vervoermiddelen) mogen alleen de openbare weg op als zij zijn voorzien van een verzekeringsplaatje.

Glutenvrij

Producten die als ‘glutenvrij’ worden verkocht, mogen nog slechts 20 mg gluten per kilo bevatten. Dat was 200 mg. Deze regel geldt in de hele EU. Er komt ook één Europees logo voor glutenvrije voeding.

Oldtimers

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting geldt niet meer automatisch voor alle auto’s van 25 jaar en ouder. Voortaan hebben alleen nog auto’s die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1987 een vrijstelling.

Legbatterijeieren

Eieren uit legbatterijen mogen niet meer verkocht worden. Ook de legbatterijen zelf zijn verboden.

Arlen Poort

Vrije dagen: Economie, pagina 12

    • Arlen Poort