1912

Guerre 1939-1945. Elévation de la fusée V 2 avant son lancement. Cuxhaven (Allemagne), 1944. BOY-28551
Guerre 1939-1945. Elévation de la fusée V 2 avant son lancement. Cuxhaven (Allemagne), 1944. BOY-28551 Roger-Viollet

Werner von Braun (1912-1977) wordt geboren, natuurkundig ingenieur die eerst voor nazi-Duitsland, later voor de Verenigde Staten raketten ontwierp. Onder andere de V2 en de Saturnusraket

Het schilderij Nu descendant un escalier no. 2 van Marcel Duchamp bestaat uit momentopnamen van een naakt dat een trap af loopt. De tijd als vierde dimensie wordt zichtbaar

De Britse wiskundige Alan Turing wordt geboren. Hij bedacht de Turingtest: als een mens niet meer kan beoordelen of hij met een mens of een computer spreekt, dan gaan we ervan uit dat de machine kan denken. Turing hielp in de Tweede Wereldoorlog bij het ontcijferen van versleutelde Duitse boodschappen. In 1952 werd hij vervolgd wegens homoseksualiteit; in 1954 pleegde hij zelfmoord

De Eerste Balkanoorlog wordt gevoerd, waarbij het verzwakte Ottomaanse rijk (Turkije) al zijn bezittingen in de Balkan en Griekenland verliest

Natuurkundige Peter Debye (1884-1966) beschreef in 1912 dat moleculen een elektrische dipool kunnen zijn: positief geladen aan de ene kant, negatief aan de andere kant. In hetzelfde jaar breidde hij Einsteins theorie over de soortelijke warmte uit