Wat doen de Amerikanen nou? Groeien?

Cijfers over werkloosheid en het vertrouwen van consumenten bieden hoop dat de Amerikaanse economie niet terugvalt in een krimp.

Optimistisch durft niemand er nog echt van te worden, maar in de Amerikaanse economie zijn tekenen van groei gesignaleerd. Die economie groeide eerder dit jaar ook al, maar de verrassing is nu dat de groei lijkt door te zetten, ondanks de eurocrisis. De groei valt niet terug, zoals werd gevreesd.

Dat is het goede nieuws van deze week. Iedereen denkt er alleen meteen bij: ja, dat zal best, maar voor hoe lang houden de Amerikanen dat vol? Het Congres blijft maar ruzie maken met president Obama over de begroting en de schuldenlast. Dat zorgt voor onzekerheid en schaadt de economie.

Bovendien blijft Europa kwakkelen en bleek vanochtend dat Chinese fabrieken minder produceren. Fragiel herstel is voor de Verenigde Staten dus waarschijnlijk niet voldoende om overeind te blijven. Sterk lijkt de economie nog allerminst.

Voorspellers denken dat het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal van 2011 zou kunnen groeien met meer dan 3 procent. Dat is een forse toename ten opzichte van 1,8 procent een kwartaal eerder.

De laatste positieve cijfers kwamen gisteren. Ze waren verpakt in slecht nieuws. Amerikanen vroegen in de week voor Kerst meer werkloosheidsuitkeringen aan dan verwacht: 381.000 in plaats van 375.000. Maar gemeten over de afgelopen maand daalt het aantal aanvragen. En zolang niet meer dan 400.000 Amerikanen een uitkering aanvragen, groeit de arbeidsmarkt volgens analisten. Dat blijkt ook uit het aantal nieuwe banen: sinds september komen er per maand 150.000 banen bij.

Klinkt goed, maar reden om te juichen is het niet. Alleen al om de groei van de bevolking bij te houden moet het aantal banen met 100.000 per maand groeien. De werkloosheid is nog altijd hoog (8,6 procent van de beroepsbevolking) en dat cijfer is geflatteerd. Veel Amerikanen zijn zó ontmoedigd, dat ze het zoeken naar werk hebben opgegeven en niet in de statistieken voorkomen. Bovendien tellen mensen die zoeken naar deeltijdwerk niet mee in het cijfer. Inclusief dat soort werkzoekenden komt de werkloosheid volgens schattingen uit op 15 procent.

Een ander positief signaal kwam van consumenten. Hoeveel zij kopen is van grote invloed op de economie. Die consumenten hebben meer vertrouwen in de toekomst en gaven rond Kerst onverwacht veel uit. De index die het vertrouwen meet, steeg van 55,2 in november naar 64,5 nu. Maar dat niveau is nog steeds zo laag als in een recessie.

Dat consumenten niet optimistisch zijn, is niet vreemd, want de huizenprijzen dalen nog steeds. Sinds het begin van de huizencrisis in 2007 is het voornaamste bezit van Amerikanen consequent in waarde gedaald. In oktober ging er nog eens 3,4 procent af van de huizenprijzen in de twintig grootste steden, ten opzichte van een jaar eerder. De huizenprijzen dalen sneller dan verwacht en sneller dan eerder dit jaar. Ook hier was er iets positiefs te melden: het aantal verkochte huizen steeg met 7,3 procent, het hoogste groeicijfer in bijna twee jaar.

Zolang de huizenmarkt niet herstelt, huishoudens kampen met schulden en banen schaars zijn, blijft de Amerikaanse economie kwetsbaar voor buitenlandse perikelen als die in de eurozone.

    • Marike Stellinga