Verzuim

Sofie? Ziek! Henk? Ziek! Ik neem de absenties op aan het begin van de les. Het is de laatste dag voor de kerstvakantie, een ‘beruchte’ dag en ook nog eens de dag waarop onze school voor het eerst aan de beurt is voor een bezoek van een leerplichtambtenaar.

Hij zal steekproefsgewijs lokalen binnenkomen om leerlingen te tellen en het aantal te vergelijken met de klassenlijst. Boetes zullen volgen. Jochem? Op vakantie!

Ah jongens, dat wordt spannend want elk moment kan de leerplichtambtenaar binnenkomen.

In de koffiepauze hoor ik dat de ambtenaar zich heeft ziek gemeld.

Lydia Sevenster

    • Lydia Sevenster