Overslag Rotterdamse haven is flink gedaald

De omvang van de overslag wordt vooral bepaald door de wereldhandel. De terugval in Rotterdam bevestigt de stagnatie van de economie.

Het Centraal Planbureau kondigde het al eerder aan: de economische groei zal in de tweede helft van dit jaar vrijwel stilvallen. Gisteren bleken de jaarcijfers over 2011 van de Rotterdamse haven weer eens een goede graadmeter: de overslag is in het laatste kwartaal substantieel gedaald. Maar het jaar begon goed en dat zorgde uiteindelijk over twaalf maanden gezien voor een lichte groei van 0,8 procent.

Dat was voornamelijk te danken aan de containeroverslag die opnieuw met bijna 10 procent steeg, de kolenoverslag die met 11,5 procent toenam en de overslag van landbouwproducten met 17,5 procent.

Daarentegen kromp de overslag van ruwe olie met 8 procent door de lage vraag in Noordwest-Europa. De sluiting van hoogovens in België (Luik), Frankrijk (Florange) en in het oosten van Duitsland (Eisenhüttenstadt) heeft ook een direct effect gehad. De hoeveelheid ijzererts en schroot die in de haven werd overgeslagen, daalde met 6 procent.

Toch stelde Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, gisteren tevreden vast dat de overslag voor de negende keer in tien jaar tijd is gegroeid „ondanks de tegenvallende economie”.

Omdat de omvang van de Rotterdamse overslag vooral bepaald wordt door de wereldhandel en door de industriële productie in Duitsland, verwacht het Havenbedrijf volgend jaar het huidige niveau te kunnen vasthouden. Smits gaat ervan uit dat de Europese „vertrouwenscrisis” eind 2012 voorbij is en dat de haven daarna weer „redelijk” zal groeien.

Het Havenbedrijf Rotterdam is verwikkeld in een conflict met ECT. Het grootste containeroverslagbedrijf van de haven heeft het Havenbedrijf voor de rechter gedaagd, omdat het door ‘oneerlijke concurrentie’ klanten dreigt te verliezen. (NRC)