Kortkolom wetenschap

Bloedtest ongeschikt voor aantonen allergie

Rotterdam. Allergieën bij kinderen moet je nooit uitsluitend op grond van een bloedtest of een huidpriktest vaststellen. De beste methode om allergie vast te stellen is een goede klachtenbeschrijving en een provocatietest, waarbij de veronderstelde allergieverwekker (pinda, koemelk of huisstofmijt) onder medische controle wordt toegediend. Dat schreef een deskundigencommissie begin deze in het Amerikaanse tijdschrift Pediatrics. Onterechte diagnoses van vooral voedselallergie komen nog vaak voor en kunnen leiden tot andere gezondheids- en sociale problemen. Het probleem van de bloedtesten is dat ze bepaalde antilichamen (IgE) meten die iets zeggen over gevoeligheid voor een allergieverwekker, maar die voorspellen niet of er een allergische reactie volgt. Op grond van bloedtests lijkt het bijvoorbeeld alsof één op de twaalf kinderen een pinda-allergie heeft, terwijl maar één op de honderd echt zo’n allergie heeft. De Amerikanen adviseren wat in Nederland al vorig jaar officieel is ingevoerd. In de nieuwe huisartsenrichtlijn voedselovergevoeligheid staat dat bloed- en huidpriktests niet moeten worden gebruikt voor diagnostiek. (NRC)

Denken dat stress slecht is, is ongezond

Rotterdam. Veel stress gaat niet dwingend samen met eerder overlijden. Het idee dat stress de gezondheid negatief beïnvloedt ook niet. Maar mensen die veel stress ervaren én denken dat dat hun gezondheid aantast, overlijden gemiddeld wel jonger. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat vorige week online is gezet door het wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology. De onderzoekers analyseerden antwoorden in een nationaal bevolkingsonderzoek uit 1998 – interviews onder bijna 30.000 Amerikanen – in combinatie met gegevens over sterfte in die groep tot en met 2006. Dit onderzoek toont overigens niet direct een causaal verband aan; mensen die erg ongezond zijn, kunnen daar bijvoorbeeld veel stress van ondervinden én eerder door overlijden. (NRC)

Genen gevonden die eczeem veroorzaken

Rotterdam. Eczeem (ontstoken rode huidplekken, vaak samenhangend met allergie en astma) komt vaak binnen families voor, maar er was pas één gen bekend waarin mutaties de kans op de allergische huidziekte vegroten. Daar kwam afgelopen week verandering door de publicatie in Nature genetics van een grote speurtocht naar eczeemgenen. Een multinationaal onderzoeksconsortium, met Groningse, Amsterdamse en Rotterdamse onderzoekers, gebruikte DNA-gegevens van ruim 11.000 eczeempatiënten en ruim 40.000 controlepersonen en vond sterke aanwijzingen voor drie kandidaatgenen die nog verder moeten worden onderzocht. Twee ervan reguleren de ontwikkeling en groei van de opperhuid. Een ander speelt een rol in het afweersysteem. Het versterkt het idee dat eczeem ontstaat door een fout aangelegde huidbarrière en een verstoring in het afweersysteem. (NRC)

Vastgebonden handen hinderen waarneming

Rotterdam. Mensen hebben er meer moeite mee om hun ogen te fixeren bij het kijken naar iemand die iets oppakt als hun eigen handen op hun rug zijn vastgebonden. Ze doen er langer over om van de hand naar het op te pakken voorwerp te kijken. Dat beschrijven Italiaanse psychologen in een artikel dat vorige week online verscheen in Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Volgens de Italianen betekent dit dat we de bewegingen van anderen beter kunnen observeren als we zelf ook in een positie zijn om zulke bewegingen uit te voeren. Het is opvallend dat de onderzoekers het woord spiegelneuronen in hun artikel niet noemen. (NRC)