Karski 2

Er zijn verschillende geschreven bronnen die nóg enkele redenen aanvoeren waarom de Duitse concentratie- en vernietigingskampen niet werden gebombardeerd. In West-Europa bestond er vóór de oorlog een veel algemener antisemitisme dan nu. Het uitvoeren van bombardementsvluchten was zeer gevaarlijk, en vooral de Britse autoriteiten vreesden dat de gewone Engelsman er zeer negatief tegenover zou staan om zijn leven te wagen voor de geminachte joden. Een tweede reden was dat de Duitsers een enorme hoeveelheid mankracht en materieel inzetten voor het vervoer naar en de vernietiging in de kampen, welke mankracht en materieel werden onttrokken aan de concrete oorlogsvoering. Dat was een strategisch ‘voordeel’ dat men niet uit handen wilde geven.

O.L.E. Jongmans,Wateringen

    • O.L.E. Jongmans