Invallen in Egypte bij tien organisaties voor de burgerrechten

De Egyptische politie heeft gisteren invallen gedaan bij zeventien kantoren van tien organisaties die zich inzetten voor burgerrechten en democratie, waaronder drie Amerikaanse en een Duitse. Ze nam documenten en computers in beslag.

De invallen hebben onmiddellijk tot kritische reacties geleid uit Washington en Berlijn. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei „zeer bezorgd” te zijn en drukte de Egyptische leiders op het hart de intimidatie van personeel van de organisaties te staken.

Een Amerikaanse woordvoerder zinspeelde er ook op dat de Amerikaanse militaire hulp aan Egypte in gevaar kan komen, als zulke invallen zich vaker voordoen. Juist het leger krijgt al jaren veel geld van de Amerikanen. De Duitse regering heeft de Egyptische ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen in verband met de kwestie.

In een verklaring liet de Egyptische openbare aanklager naderhand weten dat de invallen deel uitmaakten van een onderzoek naar buitenlandse financiële steun voor burgerrechtenactivisten. Volgens een medewerker van het ministerie van Justitie was uit een eerder onderzoek al gebleken dat de betrokken organisaties veel geld uit het buitenland hadden ontvangen. De aanklager zei dat verscheidene organisaties, die invallen kregen te verwerken bovendien niet over de vereiste vergunningen beschikten.

De huidige militaire machthebbers hebben al herhaaldelijk geprobeerd de betogers op het Tahrir-plein in Kairo verdacht te maken als buitenlandse agenten.

Het ging bij de invallen onder meer om kantoren van de Amerikaanse organisatie Freedom House, het National Democratic Institute en het International Republican Institute. Deze organisaties volgen onder meer op de voet hoe de parlementsverkiezingen verlopen. Ook bij het kantoor van de Duitse denktank de Konrad Adenauer Stiftung werden huiszoekingen verricht. Het personeel werd in een kamer opgesloten, terwijl politiemensen zich toegang verschaften tot de computers.

Egyptische woordvoerders van de betrokken organisaties beschuldigden de regering ervan gebruik te maken van dezelfde repressieve middelen als het bewind van de eerder dit jaar tot vertrekken gedwongen president Hosni Mubarak. Volgens hen is een systematische intimidatie van burgerrechtenorganisaties, zoals het huidige militaire bewind die nu in de praktijk brengt, echter zonder precedent.

In een vandaag uitgegeven gezamenlijke verklaring, ondertekend door vertegenwoordigers van 28 organisaties voor burgerrechten, wordt het optreden van de autoriteiten veroordeeld. Volgens hen gaat het om een poging de revolutie van eerder dit jaar „te liquideren”. (Reuters, AP, AFP, BBC)