Groningen wijst nieuwe windparken af

Het rijk wil nieuwe wind-parken langs de kust van Groningen. De provincie voelt daar niets voor. „De hele kust wordt dichtgesmeerd met windmolens”, klaagt gedeputeerde Moorlag.

BURGERVEEN - Langs de A4 bij Burgerveen wordt gebouwd aan een grote windmolen door het bedrijf Enercon uit Zwolle. Vereniging Meerwind koopt de windmolen en gaat deze exploiteren. Meerwind wil mensen bewust maken dat er oplossingen zijn om die vervuiling tegen te gaan. Zo'n 900 leden steunen het initiatief van Meerwind. Zij doen dat door Meerwind geld te lenen, waarmee twee windmolens zijn gekocht (deze staan langs de A4). Het energiebedrijf geeft een vergoeding voor de stroom die de molens opwekken. Dijkstra bv

Het Noord-Groningse kustgebied en een deel van het Oost-Groninger Oldambt zijn potentiële locaties voor grootschalige windparken. Dit blijkt uit een notitie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De provincie Groningen vindt de aanwijzing van deze nieuwe gebieden onaanvaardbaar. „Dit kan niet”, stelt de Groningse gedeputeerde William Moorlag (PvdA).

„De hele kust, inclusief die van de Eems Dollard, wordt dichtgesmeerd met windmolens van 200 meter”, vreest Moorlag. „Het landschap wordt verpest. Als je straks vanaf Schiermonnikoog naar het vaste land kijkt, zie je alleen maar megaturbines. Een ongeschonden horizon is verleden tijd. We zijn voor windenergie, maar niet overal.”

Groningen concentreert zijn windparken in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de provinciale weg N33 bij Veendam. „Smeer je ze, zoals het rijk nu wil, uit over grote gebieden dan tast je het landschap, de natuur en de leefomgeving aan. Je krijgt te maken met waardevernietiging van huizen en ook de recreatieve sector zal het merken, doordat er minder toeristen komen.”

Ook wethouder Bé Zwiers (PvdA) van de gemeente Oldambt is slecht te spreken over een windpark van 650 megawatt langs de Dollard. „Het enige open stukje landschap met mooie zichtlijnen zal verdwijnen.” Gedeputeerde Moorlag: „In heel Noord- en Oost-Groningen is straks geen plek meer waar je geen windturbines ziet.”

De rijksoverheid wil dat uiterlijk in 2020 14 procent van de opgewekte energie duurzaam is. Op land moet 6.000 megawatt (nu 2.000) aan windenergie worden opgewekt. Daartoe wees het rijk elf gebieden aan voor windparken van meer dan 100 megawatt.

Het rijk heeft over de zeggenschap over de verdeling van deze windparken. De lagere overheden staan min of meer buitenspel. De gezamenlijke provincies zijn bereid ruim 5.500 megawatt aan windenergie te genereren. Groningen wil daarvan 750 megawatt voor zijn rekening nemen.

Met de aanwijzing van de nieuwe windlocaties schendt het rijk eerder gemaakte afspraken met de provincies, aldus Moorlag. „Provincies zouden ruimte voor windenergie reserveren en het rijk beloofde in dat geval geen aanvullende gebieden aan te wijzen. Het aanbod van de provincies zou bepalend zijn. Dat is met toenmalig minister Huizinga van VROM in 2010 afgesproken. Die afspraak is afgelopen voorjaar nog eens bevestigd door haar opvolgster Schultz van Haegen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderstreept dat beide gebieden – Eems Dollard en Gronings kustgebied – zoeklocaties zijn. „Het overleg hierover is nog niet afgerond. In januari wordt er verder over gesproken.”

Maar Moorlag vreest dat ze werkelijkheid worden. „Ik ben bang dat de plannen na het volgende overleg in procedure genomen. Windondernemers doen keiharde aanvragen bij het rijk en stellen alles in het werk om hun projecten nog op de kaart te krijgen. Optiecontracten voor deze gebieden zijn al getekend.”

Projectmanager Jeffrey Lapré van KDE Energy bevestigt dat er een plan ligt om langs de slaperdijk ten zuidoosten van Termunten zo’n 25 windturbines van 6 tot 8 megawatt te plaatsen. In totaal gaat het om 150 tot 200 megawatt.

Lapré: „Er moeten twee open corridors komen voor vogels en ook moeten we rekening houden met de omgeving. In Termunten staan twee woningkernen.” Op zijn vroegst kan het park over vijf jaar in gebruik worden genomen, aldus Lapré.

    • Karin de Mik