Een goede morele basis kan ook zonder de Bijbel

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) heeft gelijk in zijn column van 28 december. Een goede morele basis is essentieel voor onze samenleving.

Het is alleen jammer dat hij kiest voor de moraal van de Bijbel. Nederland kan best zonder doodstraf voor overspel, homoseksualiteit en werken op de sabbat.

Bram Vrijsen

Laren (NH)

    • Bram Vrijsen