Opinie

De toekomst is zeer waarschijnlijk

Klimaatwetenschappers zien zich – gedwongen door de politiek – regelmatig genoodzaakt om uitspraken te doen over de toekomst. Sterker nog, het hele internationale klimaatbeleid waarover nu al decennia wordt gesproken en waar ondanks alle weerstand jaarlijks vele miljarden mee gemoeid zijn, is gebaseerd op wetenschappelijke verwachtingen en modellen.

Volgens sommige critici stellen klimaatwetenschappers hun onderzoek daarmee in dienst van de politiek. Maar als het klopt wat de wetenschap zegt (en waarom zou dat niet zo zijn), zitten we ongeveer 100 jaar opgescheept met de kooldioxide die we vandaag in de atmosfeer pompen en blijft die toenemende concentratie van broeikasgassen niet zonder gevolgen voor het klimaat. Ook al is nog lang niet duidelijk welke gevolgen dat precies zullen zijn, wachten tot ze zich voordoen is nauwelijks een optie.

Het IPCC, de beroepsvoorspellers van de Verenigde Naties, geven hun uitspraken daarom altijd een ‘waardering’ mee, waarin ze zo nauwkeurig mogelijk vastleggen hoe groot de waarschijnlijkheid is dat een gebeurtenis ook echt gebeurt. Het is bedoeld om onderzoek te depolitiseren, al vinden veel critici  juist de wetenschappers het tegenovergestelde daarvan bereiken. Dit is de schaal van het IPCC:

Virtually certain = ten minste 99 procent
Extremely likely = meer dan 95 procent
Very likely = meer dan 90 procent
Likely = meer dan 66 procent
More likely than not = meer dan 50 procent
About as likely as not = 33 tot 66 procent
Unlikely = minder dan 33 percent.
Very unlikely = minder dan 10 procent
Extremely unlikely = minder dan 5 procent
Exceptionally unlikely = minder dan 1 procent

Vooruitblikkend op het nieuwe jaar, verschuil ik mij graag achter dit IPCC-lijstje. Al moet ik erkennen dat ik de exactheid die daarin wordt gesuggereerd nooit kan waarmaken.

Hoe zal het klimaatdebat zich in 2012 ontwikkelen?

Er komt niet voor het derde achtereenvolgende jaar een strenge winter op het noordelijk halfrond (more likely than not), waardoor klimaatsceptische politici niet de kans krijgen om grappen te maken over het uitblijven van de opwarming (about as likely as not). Wel zullen opnieuw sommige gebieden in de wereld worden getroffen door natuurgeweld (very likely), waardoor er mede onder invloed van het IPCC-rapport over dit thema toenemend debat ontstaat over de relatie tussen klimaatverandering en extreme weergebeurtenissen (extremely likely).

De klimaatwetenschap, die een paar jaar zwaar onder vuur heeft gelegen, komt wat meer in de luwte nu de werkwijze van het IPCC is doorgelicht en verbeterd (likely). Daardoor zullen de pogingen om de klimaatwetenschap zwart te maken, te beschuldigen van vriendjespolitiek en manipulatie stoppen (very unlikely).

De klimaatonderhandelingen, die door de klimaattop in Durban een flinke impuls hebben gekregen, vooral dankzij het overtuigende optreden van Eurocommissaris Connie Hedegaard, zullen in een stroomversnelling komen (extremely unlikely). Dankzij de verkiezingsoverwinning van Barack Obama (more likely than not) groeit de Amerikaanse bereidheid om stappen te zetten (unlikely). De vervuiling in China blijft toenemen (extremely likely), waardoor ook de Chinezen bereid zijn tot compromissen (unlikely). Daardoor kan er aan het eind van 2012 in Qatar eindelijk een nieuw klimaatakkoord worden gesloten (exceptionally unlikely). Voor opwarming van de aarde heeft dat voorlopig geen gevolgen, die gaat gewoon door. (virtually certain).

 

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.