Arbeidsinspectie: werknemers die met asbest werken vaak in gevaar

Werknemers die met asbest werken worden vaak aan gevaarlijke situaties blootgesteld. Dat meldt de Arbeidsinspectie vanochtend. De dienst heeft controles uitgevoerd bij bedrijven die asbest verwijderen.

De Arbeidsinspectie constateerde veel zorgwekkende situaties bij bedrijven waar al eerder was vastgesteld dat er onveilig werd gewerkt. Bij twee op de drie van deze bedrijven werden opnieuw regels overtreden. Op sommige locaties was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd of niet mocht beginnen. De inspecteurs troffen bijvoorbeeld asbest aan dat niet of in open zakken was verpakt.

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. Voor werknemers gelden ook strenge eisen. Naar aanleiding van de controles van de Arbeidsinspectie wordt het toezicht op de sector de komende tijd verhoogd. Bedrijven die de fout ingaan kunnen sneller hun certificaat verliezen.

Asbest is zeer gevaarlijk: jaarlijks overlijden in Nederland vele honderden mensen die zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof.

    • Pim van den Dool