Salaris van koning Juan Carlos is 84.000 netto

De Spaanse koning Juan Carlos verdient bijna tien keer minder dan zijn goede vriendin koningin Beatrix. Dit is duidelijk geworden doordat de vorst gisteren – voor het eerst sinds hij 36 jaar geleden de troon betrad – openheid heeft gegeven over zijn uitgaven. Hij besloot tot deze nieuwe transparantie nu een schandaal woedt rond de echtgenoot van zijn jongste dochter Cristina, die vanmorgen officieel is aangeklaagd wegens onder andere verduistering van overheidsgeld.

Tot gisteren was niets bekend over de wijze waarop de Bourbons de jaarlijkse toelage uit de schatkist besteden. Alleen het totaalbedrag was openbaar: 8.434.280 euro, in 2011. Nu is duidelijk dat de koning hiervan bijna drie ton opstrijkt: 140.519 euro salaris en 152.233 aan representatiekosten. Hierover moet hij 40 procent inkomstenbelasting betalen. Zijn jaarsalaris, zonder onkostenvergoeding, bedraagt daarmee netto 84.000 euro. Beatrix ontving dit jaar een salaris, exclusief onkostenvergoeding, van 834.000 euro, belastingvrij.

Andere vorstenhuizen in Europa maken hun uitgaven al langer openbaar. Britten bijvoorbeeld kunnen tot op de penny nagaan hoeveel de kapbeurten van Elizabeth II kosten. De financiën van de Scandinavische monarchen zijn onderworpen aan onafhankelijk toezicht van de Rekenkamer of het parlement.

Juan Carlos gaf gisteren alleen in grove lijnen aan waar de 8,4 miljoen euro aan opgaat. Bijna de helft betreft personeelskosten. De rest gaat grotendeels op aan protocollaire activiteiten en materiële benodigdheden.

Onbekend is wat ten paleize jaarlijks aan onderhoud, gas, water en licht wordt besteed; die uitgaven vallen onder Monumentzorg. Evenmin is duidelijk hoeveel beveiliging, dienstauto’s en officiële reizen jaarlijks kosten. Die uitgaven zijn voor rekening van verscheidene ministeries. Juan Carlos zweeg gisteren over zijn privé-inkomsten. Algemeen bekend is dat de koning, die in 1975 relatief berooid de troon betrad, veel particuliere giften ontvangt.