Rijksuniversiteit Groningen berispt om discrimineren mannen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen gediscrimineerd bij de benoeming van twaalf vrouwen tot hoogleraar. Dat concludeert de Commissie Gelijke Behandeling.

De universiteit wilde het aandeel vrouwelijke hoogleraren opkrikken en had daarvoor extra budget gereserveerd. Vrouwelijke universitair hoofddocenten mochten hun dossier insturen om kans te maken te worden voorgedragen voor benoeming tot hoogleraar.

Voor hun mannelijke collega’s bestond deze mogelijkheid niet. Uiteindelijk werden twaalf vrouwen op deze manier bevorderd tot hoogleraar.

Daarmee is volgens de commissie onderscheid gemaakt op basis van geslacht. Een voorkeursbeleid mag alleen onder bepaalde voorwaarden worden gevoerd. Als bijvoorbeeld blijkt dat een man en een vrouw even geschikt zijn, mag voor de vrouw worden gekozen. Omdat de universiteit mannen uitsloot, is echter niet duidelijk of er sprake is van gelijke geschiktheid.

De klacht was ingediend door de Groninger Studentenbond. De benoemingen van de vrouwelijke hoogleraren worden overigens niet teruggedraaid.