Organisatievorm IC is niet de oorzaak voor conflicten

Over het conflict op de intensive care van het VU Medisch Centrum is veel geschreven. De meningen verschillen over de vraag of er fouten zijn gemaakt bij twee overleden patiënten. In elk geval was er sprake van een conflict tussen medisch specialisten.

In de berichtgeving wordt evenwel de organisatievorm van intensive care ter discussie gesteld, met name het closed format-model. Dit houdt in dat de eindverantwoordelijkheid voor een patiënt op de IC bij de intensivist ligt, de specialist die specifiek is opgeleid voor IC-zorg.

Deze eindverantwoordelijkheid is nodig. Bij de behandeling van ernstig zieke patiënten zijn behalve de intensivist meestal diverse andere specialisten betrokken. De eindverantwoordelijkheid is bedoeld om te voorkomen dat al deze specialisten ervan uitgaan dat een ander het probleem oplost. Mede door deze organisatievorm zijn de resultaten van intensive care de laatste tien jaar in Nederland spectaculair verbeterd.

Eindverantwoordelijkheid wil niet zeggen dat andere specialisten minder inbreng hebben. Voor goede zorg is het noodzakelijk om de expertise van alle aanwezige artsen te gebruiken. Dit vereist overleg, afspraken en samenwerking.

Voorkomen moet worden dat de organisatievorm van de intensive care wordt gezien als oorzaak van een conflict tussen medisch specialisten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde dit jaar dat alle 46 onderzochte grote en middelgrote IC’s voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. Bij al deze IC’s berustte de eindeverantwoordelijkheid bij de intensivist.

Prof.dr. E. de Jonge

Leids Universitair Medisch Centrum, namens de hoogleraren en opleiders van intensivecaregeneeskunde in Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.