Met gemopper van God op de achtergrond

De Israelische schrijver Meir Shalev heeft zich in het verleden al beziggehouden met bijbelexegese. In In den beginne buigt hij zich over het Oude Testament: wat was de eerste keer dat iets genoemd wordt in de Bijbel?

De eerste liefde in de Bijbel is niet die van Adam voor Eva. Ze begeren elkaar, maar het woord ‘liefde’ wordt niet genoemd. Dat gebeurt pas als God tegen Abraham zegt: ‘Neem uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer.’

Meir Shalev wordt geïnspireerd door bijbelverhalen, en niet alleen als romanschrijver. In 1985 schreef hij zijn seculiere Bijbelexegese De bijbel nu. In In den beginne neemt hij de Hebreeuwse Bijbel – het Oude Testament – opnieuw onder de loep, ditmaal met het uitgangspunt: wat was de eerste keer dat iets genoemd wordt in de Bijbel?

De eerste liefde, de eerste droom, de eerste haat, maar ook de eerste koning, de eerste profeet en de eerste spion. Terwijl Shalev met De bijbel nu zijn lezers een spiegel wilde voorhouden, is In den beginne een tekstanalyse van de Bijbel zelf.

Pas na de liefde van Abraham voor zijn zoon komt de liefde tussen man en vrouw, dezelfde Isaak en zijn Rebekka. Dan volgt hun zoon Jakob, die kinderen krijgt van Lea, de vrouw die hij niet liefheeft, en als hij eindelijk de vrouw krijgt van wie hij wél houdt, Rachel, blijft ze aanvankelijk kinderloos. Zo wordt Jakob, aldus Shalev, doordrongen van de bijbelse opvatting dat de baarmoeder voor het hart gaat. En daarom wordt ouderliefde het eerst genoemd.

U kunt het hele artikel van Hilde Pach hier lezen en het boek bestellen.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Vrijdag 23 december 2011, pagina 12 - 13.

    • Een onzer medewerkers