Hogeschool Leiden stoot pabo af en het ministerie is er blij mee

De pabo Thomas More, die nu nog deel uitmaakt van de Hogeschool Leiden, wordt overgenomen door een groep basisscholen. De lerarenopleiding komt in handen van de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO), die 63 basisscholen (19.000 leerlingen) bestuurt.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) steunt de overname van de pabo en is bereid de wet aan te passen. In een brief aan de Tweede Kamer pleit Zijlstra voor ‘defusering’ en de overdracht van de pedagogische academie aan de RVKO.

Volgens hem is sprake van „een bijzondere situatie”: het voortbestaan van de opleiding is in gevaar. De vraag naar gediplomeerde leerkrachten is groot, zeker in de regio Rotterdam. Maar de Hogeschool Leiden wil de Rotterdamse pabo afstoten omdat ze haar opleidingen tot de regio Leiden wil beperken.

RVKO-directeur Peter Lamers is verheugd met de aankondiging van Zijlstra. Hij spreekt van „een gigantische trendbreuk”. Na jarenlang de fusiegolf in het hbo te hebben toegejuicht, kiest de overheid weer voor kleinschaligheid. Lamers, oud-onderwijswethouder in Rotterdam, sluit niet uit dat meer hbo-instellingen zullen overwegen opleidingen af te stoten. Het bestuur wil de pabo overnemen om het eigen personeelsbestand op peil te houden en om nog betere mensen te kunnen opleiden, aldus schooldirecteur Rob van der Veer.

De ‘hij-instromer’: pagina 9