Groei Rotterdamse haven valt stil

De groei in de Rotterdamse haven is gestagneerd. Hoewel de aanvoer van goederen het afgelopen jaar nog groeide met 0,8 procent tot 308 miljoen ton, is sinds november de groei tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf.

In 2011 groeide de overslag met 0,8 procent tot 433 miljoen ton, 3 miljoen ton meer dan in het recordjaar 2010. De aanvoer groeide 0,8 procent tot 308 miljoen ton, de afvoer 0,7 procent tot 126 miljoen ton.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam:

“De overslag in de haven is sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van de, relevante, wereldhandel en de Duitse industriële productie. Op basis daarvan verwachten we volgend jaar het huidige niveau vast te kunnen houden. Ik ga er daarbij van uit dat wij in de tweede helft van het jaar de Europese vertrouwenscrisis achter de rug hebben.”

In 2011 groeide de totale behandelde hoeveelheid droog massagoed met 3 procent tot 87 miljoen ton, vooral door een toename van de aan- en afvoer van agribulk en kolen en een aanhoudend hoge vraag vanuit de chemische- en de metaalindustrie.

De overslag van nat massagoed daalde met bijna 6 procent tot 179 miljoen ton, door een afname van de aan- en afvoer van ruwe olie met 8 procent en olieproducten met 6 procent. De overslag van overig nat massagoed nam met 1 procent licht toe, meldt nieuwsdienst Dow Jones.

Hoewel het Havenbedrijf voor volgend jaar dus rekening houdt met een gelijkblijvend volume, voorziet het vanaf 2013 weer groei.

“Bedrijfsleven en Havenbedrijf gaan door met investeren zoals in Maasvlakte 2, containerterminals en tankterminals, want wij verwachten ook vanaf 2013 weer een redelijke groei” - Smit

    • Marije Willems