Filmduo vraagt parlement om inleg

Filmregisseur Norbert ter Hall en filmproducent Petra Goedings hebben Nederlandse parlementsleden gevraagd te investeren in hun nieuwe film. Het tweetal werkt aan &Me, dat zich afspeelt tegen de maandelijkse verhuizing van het Europarlement van Brussel naar Straatsburg. De kosten van de film worden geschat op 3,5 miljoen euro. Met hun brief hopen ze een deel van het benodigde geld binnen te halen.

Producent Goedings benadrukt dat ze „politici aanspreken op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om investeren in kunst en cultuur, en dus op het vormgeven van hun eigen beleid”.

Het kabinet zal de komende tijd 200 miljoen euro bezuinigen op kunst en cultuur. Tegelijkertijd moeten kunstinstellingen meer eigen inkomsten genereren.

Ter Hall en Goedings vragen de politici op persoonlijke titel minimaal 4.000 euro in te leggen. Het maximale risico bedraagt volgens hen, „mits aan alle voorwaarden is voldaan”, 291 euro. Twee politici lieten al weten niet te investeren.

Hoewel de brief een persoonlijk appèl op de portemonnee van de politici doet, hoopt het duo op deze manier ook de aandacht te vestigen op het ontbreken van een fiscale/economische filmstimuleringsmaatregel. In 2007 stopte het ministerie van Economische Zaken de zogenoemde ‘film-cv’. Sindsdien, weet Goedings, kunnen investeerders slechts zeer beperkt gebruikmaken van een speciale aftrek. „Veel mensen die al hebben geïnvesteerd, en dus de door regering voorgestelde verantwoordelijkheid hebben genomen, kunnen daardoor nu niet meer meedoen.”