...en de tegenvallers

None

Windflower, een tentoonstelling over kunst en natuur in het Kröller-Müller Museum. Prachtig onderwerp, maar wat een ongeïnspireerde uitvoering. (SSma)

Grootste tegenvaller was zonder twijfel Picasso in Parijs in het van Gogh Museum. (HdHJ)

Melanchotopia in en rond Witte de With, Rotterdam. Gemakzucht, ideeënarmoede en onvindbare kunstwerken. (LtB)

Het Rembrandthuis in Amsterdam bewees zijn eigen goede naam geen dienst door in de tentoonstelling van prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt zonder verdere toelichting een paar moderne reproducties op te hangen. (BdK)

Elmgreen en Dragset in de Onderzeebootloods. Zelfbenoemde outsiderkunstenaars pretenderen de straat tot kunst te verheffen in armoedeporno. (SSme)

Tate Modern promoveerde Joan Miró tot politiek kunstenaar en maakte zijn werk daarmee belachelijk. (BS)