Zijlstra wil toestroom van Duitse studenten remmen

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) wil de stijging van het aantal Duitse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs afremmen. Hij is bang dat een „ongebreidelde instroom” van buitenlandse studenten „serieuze negatieve gevolgen” kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.

In het uiterste geval wil hij studies met alleen Duitse studenten opheffen omdat hier overheidsgeld „ondoelmatig” wordt besteed. Hij wil met Duitsland praten over het verrekenen van de kosten die voor Duitse studenten worden gemaakt.

Dat schrijft Zijlstra aan de Tweede Kamer. Omdat er vrij verkeer van personen binnen de EU bestaat, heeft hij weinig mogelijkheden om buitenlandse studenten te weren. Inwoners van de EU hebben het recht om in Nederland te studeren als ze voldoen aan de inhoudelijke toelatingseisen van een opleiding. Een quotum voor buitenlandse studenten instellen is dus niet mogelijk.

Daarom wil Zijlstra dat opleidingen in de grensstreek die veel Duitse studenten trekken, zelf maatregelen nemen. Om te voorkomen dat „grote groepen studenten van mindere kwaliteit hun geluk gaan zoeken in Nederland” moet er selectie aan de poort komen waarbij de zwakkere studenten worden geweerd. Instellingen moeten verder, binnen de regels van de EU, zorgen voor „een gebalanceerde mix van nationaliteiten en culturen” in de collegezaal, aldus Zijlstra.

De staatssecretaris schreef zijn brief op verzoek van de Tweede Kamer, die zich zorgen maakt over de groeiende instroom van buitenlandse studenten. Omdat er minder Nederlandse studenten naar het buitenland gaan dan er buitenlandse studenten naar Nederland komen, kost de internationale studentenstroom de overheid jaarlijks ruim 90 miljoen euro.

Zijlstra heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat buitenlandse studenten bijdragen aan de belastinginkomsten en in welke mate ze gebruikmaken van collectieve voorzieningen. Dat rapport verwacht hij in mei.

Het kabinet wil volgend jaar met Duitsland overlggen over een verrekening van de kosten voor Duitse studenten. Zo’n afspraak zullen de Duitsers echter alleen in Europees verband willen maken, omdat meer dan 10 procent van de studenten in Duitsland buitenlander is terwijl slechts 4 procent van de Duitse studenten in het buitenland een opleiding volgt. Per saldo is er in Duitsland dus sprake van een migratieoverschot van 6 procent. In Nederland bedraagt het overschot 4 procent, onder het EU-gemiddelde van 5,1 procent.

Zijlstra benadrukt in zijn brief overigens dat hij de aanwezigheid van buitenlandse studenten in Nederland op zich een goede zaak vindt.