Werkklimaat personeel gevangenis ondermaats

Gevangenispersoneel krijgt vaak te maken met agressie, hoge werkdruk en intimidatie, blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie.

De arbeidsomstandigheden in gevangenissen zijn nog altijd niet op orde, aldus de Arbeidsinspectie. Bij controle van 39 instellingen bleken er 31 de Arbowet te overtreden. Dat heeft niet geleid tot boetes of stilleggen van het werk.

Een aantal van de gecontroleerde gevangenissen scoorde drie jaar eerder ook al slecht. Toen is een plan gemaakt om de omstandigheden te verbeteren. Daarvan is onvoldoende terechtgekomen, stelt de Arbeidsinspectie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de gevangenissen onder vallen, spreekt dat tegen.

De geconstateerde problemen betreffen vooral hoge werkdruk (31 instellingen) en agressie tegen gevangenispersoneel (30). Ook ongewenst gedrag tussen collega’s, zoals intimidatie en discriminatie, blijft een probleem (18). Zestien inrichtingen bleven op elk van deze drie gebieden onder de norm.

De Arbeidsinspectie wil dat de gevangenisleiding zich meer gaat inspannen om de voorgenomen maatregelen uit te voeren. Weerbaarheidstrainingen, meer personeel en alarmsystemen zouden een oplossing kunnen bieden.

De inspectie bezoekt begin volgend jaar de 31 instellingen met problemen opnieuw om te bekijken of haar aanwijzingen zijn opgevolgd. (NRC)