Werkgevers: minimale loonsverhoging die niet meetelt voor pensioen

De werkgevers willen het komend jaar een minimale loonstijging voor personeel en pensioenpremies moeten worden bevroren. De kosten van de oudedagvoorziening worden zo gedrukt, maar voor werknemers betekent dat ook minder pensioen aan het eind van de rit.

De Volkskrant zegt een ‘vertrouwelijke instructie’ van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in handen te hebben waar bovenstaande uit blijkt. Normaal worden loonstijgingen direct doorvertaald naar de pensioenopbouw; hieraan is nog nooit getornd, aldus de ochtendkrant.

Onder de noemer ‘premiestabilisatie’ moet niet de inflatie of de koopkracht doorslaggevend zijn bij het maken van de cao-afspraken. De economische vooruitzichten zijn leidend en dus zouden loonsverhogingen tijdens de looptijd van een cao mogelijk pas na afloop van het contract worden uitbetaald, als blijkt dat het goed gaat met het bedrijf.

De instructie aan de werkgevers volgt na een zwaarbevochten pensioenakkoord van eerder dit jaar. Dit moet de komende maanden worden vertaald naar nieuwe cao’s voor werknemers. De grootste bedrijfstakken die nieuwe afspraken tegemoet zien zijn verpleeghuizen, schoonmaak en de bouw.

Gisteren bleek al dat bij zeventien grote pensioenfondsen een korting dreigt van gemiddeld 5,9 procent. Het pensioen van meer dan een miljoen Nederlanders dreigt daarmee te worden verlaagd.