Somaliërs bivakkeren in tenten en willen opvang

Zestien Somalische dakloze vluchtelingen hebben tenten opgezet voor het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Ze kunnen niet terug naar hun eigen land en protesteren tegen hun gedwongen leven op straat, meldt het Steunpunt Illegalen. De groep eist opvang, een verblijfsvergunning en respect voor hun rechten. Eind november zetten negentien uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers ook een tentenkamp op in Ter Apel. Zij werden na een week opgesloten in het detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring in Rotterdam. Omdat er volgens de rechter geen sprake was van „uitzetting binnen een redelijke termijn” krijgen ze een schadevergoeding. Ze verblijven sinds hun vrijlating in een opvangcentrum in Vught. De groep die sinds gisteren in Ter Apel bivakkeert, vraagt ook om opvang. De daklozenopvang kan het niet aan. In Utrecht kunnen dakloze vluchtelingen, uitgezonderd vrouwen en zieken, niet meer in de nachtopvang voor daklozen terecht. Ook in andere steden worden ze geweigerd, aldus de organisatie Vluchtelingen op Straat. (Novum)