Criminelen hebben greep op horeca

Marcel Haenen

Criminelen hebben door afpersing en bedreiging een machtspositie in de horecasector opgebouwd. Dat zegt de hoofdofficier van justitie van het landelijk parket in Rotterdam, Gerrit van der Burg, in een vraaggesprek met deze krant. „In sommige gemeenten is de hele horeca in handen van een beperkt aantal personen. Wij komen in onze onderzoeken situaties tegen waar het deurbeleid – wie mag de kroeg binnen – vrijwel volledig wordt bepaald door criminelen.”

Justitie heeft onderzoek gedaan naar de activiteiten van criminele netwerken en motorbendes. Vijftien gemeenten die zich over die activiteiten zorgen maken hebben vorige maand in Utrecht vertrouwelijk overleg gevoerd. Volgende maand wordt een nieuwe bijeenkomst gehouden. Voorzitter van het gemeentelijk overleg is burgemeester van Enschede Peter den Oudsten. De problemen doen zich voor in randstedelijke gemeenten maar ook in plaatsen als Breda, Hoogeveen en Arnhem. Gemeenten willen uniforme afspraken maken over hoe om te gaan met vergunningenaanvragen van volgens hen verdachte groepen.

„Er zijn serieuze signalen dat criminelen het gemunt hebben op de horeca”, zegt ook Anja de Geus, hoofd van het Landelijk informatie- en expertisecentrum voor gecoördineerde bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Criminelen gebruiken kroegen en restaurants in binnensteden volgens justitie vooral voor het witwassen van crimineel geld. Inkomsten uit drugshandel worden gewit door ze op te voeren als café-omzet. Burgemeester Pauline Krikke van Arnhem: „Vermenging van criminaliteit met horeca is zeer onwenselijk. Politie en gemeente zijn uiterst scherp op signalen in die richting.” In Arnhem zijn in oktober drie Hells Angels opgepakt omdat ze een kroegeigenaar met geweld dwongen zijn zaak te verkopen. Een van de verdachten is een 34-jarige onderofficier en schietinstructeur bij de Koninklijke Landmacht die als commando vocht in Afghanistan en Irak. De verdachten staan volgende maand voor de rechter.

In Enschede zijn het volgens justitie vooral leden van de Molukse motorclub Satudarah die moeilijkheden veroorzaken. Bij een van de onderzoeken van de Nationale Recherche naar drugshandel en afpersingspraktijken is vorige maand in Noord-Brabant de landelijke vicepresident van Satudarah, Santerra M., opgepakt.

De strafrechtelijke onderzoeken naar afpersing in de horeca worden volgens het Openbaar Ministerie bemoeilijkt doordat gedupeerden bang zijn aangifte te doen van bedreigingen.

„Criminelen zeggen tegen cafébazen: wij zorgen tegen betaling dat er geen verkeerde types binnenkomen. Veel ruimte om het aanbod te weigeren, wordt niet gegeven”, aldus hoofdofficier Van der Burg.

Je kan het zware jongens heel zuur maken: pagina 6